ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
KOMENDA HUFCA
w DZIAŁDOWIE
KOMENDA HUFCA W LIDZBARKU WELSKIM

I POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
W DZIAŁDOWIE

Festiwal Piosenki Harcerskiej jest konfrontacją amatorskiego ruchu artystycznego gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i kręgów instruktorskich. Stwarza możliwość ożywienia muzycznego środowiska harcerskiego prezentacji własnej twórczości i pomysłów aranżacyjnych. Jest przede wszystkim kontynuatorem tradycji harcerskich, a nieodłącznym jej elementem na zawsze zostanie piosenka.
Termin festiwalu zbiega się z 69 rocznicą utworzenia Szarych Szeregów. W związku z tym organizatorzy postanowili rozszerzyć jego tematykę o piosenkę wojskową.

REGULAMIN

MIEJSCE: Miejski Dom Kultury w DZIAŁDOWIE

ORGANIZATORZY: KH ZHP DZIAŁDOWO
                       KH ZHP LIDZBARK WELSKI   

CEL IMPREZY:
propagowanie piosenek harcerskich i wojskowych uczczenie 69 rocznicy utworzenia Szarych Szeregów
integracja środowiska powiatu działdowskiego,promocja powiatu działdowskiego
rozwój umiejętności muzycznych wśród harcerzy
odkrywanie utalentowanej młodzieży


ZASADY  UCZESTNICTWA

1.W festiwalu mogą wziąć udział zespoły zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorskie.
wokalne,wokalno - instrumentalne
2.Zespoły mogą liczyć do 5-ciu osób. Drużyna bierze udział tylko w jednej kategorii.
3.Drużyna przygotowuje dwie piosenki- harcerską i wojskową.
4.Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach:
zuchowa (7-11 lat)
harcerska (10- 13 lat)
starszo harcerska ( 13-16 lat )
wędrownicy i instruktorzy ( powyżej 16 lat)
5.Przegląd odbędzie się 27 września 2008 (sobota) o godz. 9.30 w sali MDK w Działdowie ul. Wł. Jagiełły 13.
6.Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 15 września 2008 na adres:
 KOMENDA HUFCA ZHP

ul. CHOPINA 4
      13-200 DZIAŁDOWO   
7.Organizatorzy zapewniają:profesjonalne nagłośnienie,znaczek festiwalowy,nagrody,ciepły posiłek,kawę i herbatę
8.Kryteria :Jury festiwalu oceniać będzie:
dobór repertuaru,interpretację, aranżację utworu, dykcję, ogólny wyraz artystyczny
        UWAGA! Podkład muzyczny (playback) dopuszczalny tylko w kat. I – zuchowej.
        Istnieje możliwość wyróżnienia solisty lub zespołu za oryginalną twórczość.
9.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
10.Uczestnicy festiwalu powinni posiadać przy sobie ważną książeczkę harcerską lub legitymację szkolną
 i okazać przy rejestracji i na żądanie organizatorów.
Czuwaj !
ORGANIZATORZY
tu regulamin w formie PDF