Harcerski Klub Łączności SP4ZHT „Świst” w czerwcu rozpoczął realizację programu Polskie Gmin AWARD Wydawcą Dyplomów i Certyfikatów objętych programem PGA jest Redakcja MK QTC przy współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców.

Do programu przystąpiły Gmina Płośnica i Gmina Działdowo. Wójtowie obu gmin pochwalili pomysł klubu łączności, zaprojektowali i wydali własne karty QSL. Karty te będą wysyłane do wszystkich krótkofalowców z którymi zostanie nawiązana łączność.Klub łączności gościł też w Lidzbarku, gdzie w czasie trwania rajdu harcerskiego zorganizowanego przez Hufiec Lidzbark harcerze, członkowie klubu łączności, pod kierunkiem opiekuna Ryszarda Makszyńskiego zapoznawali swoich kolegów z zasadami funkcjonowania radiostacji, nawiązali wiele ciekawych łączności z krótkofalowcami w kraju jak również i zagranicą. Dzięki tej inicjatywie około stu uczestników Harcerskiego Rajdu Martyrologii poznało zasady obsługi radiostacji, miało możliwość dokonania samodzielnej próby nawiązania łączności.


Paweł przygotowujący stanowisko do pracy


prezentacja krótkofalarstwa harcrzom uczestniczącym w rajdzie 


W kolejnym etapie realizacji programu klub zorganizował zajęcia z młodzieżą z Gimnazjum w Gródkach w Gminie Płośnica oraz z Zespołu Szkół w Księżym Dworze, realizując program Gminy Award. Młodzież obu szkół miała możliwość poznać krótkofalarstwo, jako nową formę spędzania wolnego czasu.


Gimnazjum Gródki

Gimnazjum Gródki

Jacek z II c i Tomek z II b - Gródki

Zespół Szkół w Ksieżym Dworze

Zespół Szkół w Ksieżym Dworze

Zespół Szkół w Ksieżym Dworze

Zespół Szkół w Ksieżym Dworze

Propagowanie idei krótkofalarstwa wśród młodzieży nie zakończy się wraz z rokiem szkolnym. Już 6 lipca Klub Łączności, na zaproszenie Wójta Gminy Działdowo, będzie uczestniczył w Gminnym Turnieju Wsi , który w tym roku odbędzie się w Burkacie. Podczas akcji letniej, zorganizowanej przez Hufiec ZHP Działdowo dla młodzieży niezrzeszonej, wśród wielu różnorodnych form, znajdą się zajęcia z krótkofalarstwa.