WOŚP DZIAŁDOWO
        SZTAB KOMENDY HUFCA ZHP DZIAŁDOWO

         
zabezpieczenie imprezy ESKORT

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utworzony przy Hufcu ZHP w Działdowie rozpocznie pracę 13 stycznia już o godz. 7.00.

50 wolontariuszy (tyle otrzymaliśmy ankiet i identyfikatorów) rozpocznie kwestowanie na ulicach miasta. Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwać będą funkcjonariusze policji. W siedzibie sztabu – Miejskim Domu Kultury w Działdowie pracować będzie komisja odpowiedzialna za przeliczanie zebranych pieniędzy; harcerze będą mogli tu zjeść ciepły posiłek.

O godz. 15.15 sztab ZHP zaprasza mieszkańców Działdowa na aukcję, która odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Poprowadzą ją szef sztabu harcmistrz Ryszard Makszyński i Ładysław Cichosz. Na aukcję wystawione zostaną niędzy innymi:

- koszulka kolarska z autografem Czesława Langa i Lecha Piaseckiego

- grafika Wojciecha Wółkowskiego

- medal 660 –lecia Miasta Działdowo i wiele innych gadżetów. Wszystkie gadżety można obejrzeć na stronie internetowej dziadowskiego hufca www.zhpdzialdowo.prv.pl

Po licytacji o godz. 16.00 rozpocznie się koncert działdowskich zespołów rockowych.

Organizatorzy Działdowskiego XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Działdowie, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Policji oraz Władze Miasta Działdowo zapraszają wszystkich mieszkańców naszego miasta do aktywnego uczestnictwa w orkiestrze. W tym roku gramy na rzecz dzieci z chorobami laryngologicznymi.

AUKCJA!!

     rzeźba Tadeusza Białowicza